รวมภาพกิจกรรม

 
 
            
29 มกราคม 2552
โรงเรียนตะพานหิน จัดงานนิทรรศการวิชาการ
โดย นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดสาธิตการทำลูกชุบ การทำบายศรี ภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอตะพานหิน
และการแสดงผลงานทางวิชาการของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

              

16 - 18 มกราคม 2552
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์อาณาจักรโบราณภาคเหนือ
(โครงการพระราชดำริบ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง)
ณ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง

                    
        
       
12 ธันวาคม 2551
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน ประเทศฟิลิปปินส์(Miss Shelma) และประเทศเวียดนาม(Miss OAnh)

     
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ โรงเรียนตะพานหิน

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ณ โรงเรียนตะพานหิน
พัฒนาบุคลากร/ทัศนศึกษา
   

  

 
8 - 9 ธันวาคม 2550
ศึกษาดูงานโรงเรียนศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม

     
ศึกษาพิธีกวนข้าวทิพย์ในวันวิสาขบูชา
   
  ทัศนศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

 

กลับหน้าหลัก